หน้าจอการลงทะเบียนครั้งแรก

เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล(อีเมลแอดเดรส ฯลฯ )ที่คุณกรอก
จะไม่ถูกนำมาใช้นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อจัดส่งเมลแม็กกาซีน และการวิเคราะห์คุณสมบัติเพื่อพิจารณานโยบายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมิเอะ

กรุณายอมรับข้อตกลง "เกี่ยวกับจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" แล้วจึงส่งอีเมลแอดเดรส

อีเมลแอดเดรส *จำเป็นต้องกรอก หากคุณตั้งค่าการกรองอีเมลขยะเอาไว้ กรุณาตั้งค่าอนุญาตให้รับอีเมลที่ถูกส่งมาจาก info@mietoku.com ได้