การสมัครเข้ารับการรับรองร้านค้าที่ใช้วัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่น


ร้านค้าที่ประสงค์จะต่ออายุใบรับรองหรือร้านค้าที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการรับรองเป็นร้านค้าที่ใช้วัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่น กรุณากรอกแบบฟอร์มเข้ารับการรับรองตามด้านล่างนี้แล้วจัดส่ง
หัวข้อที่จำเป็นต้องระบุ

1.ข้อมูลผู้สมัคร
เลือกสมัครใหม่/ต่ออายุ
※ท่านที่มีหลายร้าน กรณีที่จะเพิ่มร้านใหม่และต่ออายุร้านเก่าที่ลงทะเบียนแล้ว กรุณาเลือก “สมัครใหม่/ต่ออายุ”

องค์กรที่ประสงค์ให้รับรอง
※สำหรับผู้ที่ยื่นขอใหม่และไม่มีองค์กรที่ต้องการเป็นพิเศษ และผู้ที่ต้องการยื่นขอต่อแต่ไม่มีองค์กรในตอนที่ยื่นขอรับรองครั้งแรก โปรดเลือก “J000 JETRO”

ชื่อบริษัท
ชื่อตัวแทนผู้ติดต่อ
ข้อมูลติดต่อตัวแทน
เบอร์โทรศัพท์

E-mail(ข้อมูลนี้จะใช้เป็นที่อยู่ติดต่อลงทะเบียนและที่อยู่อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบ)

(สำหรับการยืนยัน)

2.ข้อมูลร้านค้า
ชื่อร้านค้า

※กรณีสมัครร้านค้าที่มีหลายสาขาให้ดาวน์โหลดรายการร้านค้าและแนบเอกสาร ไฟล์ Excel ข้อมูลร้านค้าที่มีหลายสาขา  รายชื่อร้านค้า
กรุณาอัปโหลดรายชื่อร้านด้วยปุ่มด้านล่างนี้

สถานที่ตั้งร้านค้า กรณีที่ได้รับอนุมัติ จะจัดส่งสติกเกอร์ไปยังที่อยู่นี้
ประเทศ/จังหวัด

ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์ร้านค้า
ตำแหน่งผู้รับผิดชอบ/ชื่อนามสกุล
ตำแหน่ง/ชื่อนามสกุล


E-mail(จะใช้เป็นที่ติดต่อสำหรับการลงทะเบียน)

(สำหรับการยืนยัน)

ข้อมูลติดต่อร้านค้า
เบอร์โทรศัพท์


e-mail สำหรับการจอง

(สำหรับการยืนยัน)

URL
เว็บไซต์

โซเชียลมีเดีย
วันเดือนปีที่ก่อตั้งหรือเริ่มกิจการ
  • /
  • /
ประเภทธุรกิจของร้านค้า


อื่นๆ (กรุณาระบุ) 
มีเมนูหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมังสวิรัติ ฮาลาล หรือวีแกนหรือไม่
อัตราส่วนการใช้วัตถุดิบญี่ปุ่นจากวัตถุดิบการประกอบอาหารทั้งหมด (ยึดตามปริมาณ)
ส่วนผสมของญี่ปุ่น
โปรดเลือก "ใช่" อย่างน้อยหนึ่งรายการ กรุณาระบุชื่อรายการ, ชื่อสินค้า/ยี่ห้อ, จังหวัดที่ผลิต ฯลฯ ในช่อง “รายละเอียด”
ข้าวสาร/สินค้าแปรรูปจากข้าวสาร
พืชผัก ผลไม้
ผลิตภัณฑ์จากทะเล
เนื้อวากิว
เนื้อหมู
เนื้อไก่
ผลิตภัณฑ์จากนม/ไข่
ขนม
เครื่องดื่ม
ชา
เครื่องปรุงรส
เหล้าญี่ปุ่น/โชจู/อาวาโมริ/วิสกี้/เบียร์
ราเมง/อุด้ง/โซบะ
อื่นๆ
3.หัวข้อตรวจสอบเพื่อการรับรอง (กรุณาเลือกข้อต่อไปนี้)
※ต้องแนบรูปอาหารหรือวัตถุดิบจากญี่ปุ่นที่จัดแสดงอยู่ที่หน้าร้าน ฯลฯ หรือเมนูที่ระบุว่าผลิตในประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างรูปที่ต้องแนบ
4.เงื่อนไขต้องมีมาก่อน
5.การใช้โลโก้
ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตาม "เงื่อนไขอนุญาตให้ใช้โลโก้สำหรับร้านค้าในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองเป็นร้านค้าที่ใช้วัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่น"
และ "คู่มือการนำใช้โลโก้สำหรับร้านค้าในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองเป็นร้านค้าที่ใช้วัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่น" ในกรณีที่ใช้โลโก้

※ Link  ไปยัง "เงื่อนไขอนุญาตให้ใช้โลโก้" คู่มือ
※ ข้อมูลโลโก้สามารถดาวน์โหลดได้จาก mypage หลังผ่านการรับรอง

6.นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
※ ตรวจสอบเพจนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล https://tasteofjapan.maff.go.jp/th/policy/

7.ตรวจสอบหัวข้อที่กรอก
The information registered on this site will be protected via encrypted transmission (SSL) and will be managed securely by "Spiral", a database-management ASP service provided by PIPED BITS Co.,Ltd., which is certified by JIPDEC Privacy Mark, ISO27001/JIS Q 27001, ISO 20000-1, and ISO 9001 standards.